Wet- en regelgeving

Bedrijfseerstehulp Antwerpen Erkend opleider BHV – EHBOinfo@bedrijfseerstehulpantwerpen.be Wet- en regelgeving Erkenning in België Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.Wij staan onder de naam Nedcert Opleiders vermeld op de lijst van instellingen die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken en die voldoen aan …

Wet- en regelgeving Lees verder »